Ljudreducering

Ta hjälp av mattor och gardiner för att dämpa ljudnivån.

Gardiner som ljudreducering

Mattor som ljudreducering