top of page

Markiser för butiken, restaurangen och kontoret

Markiser mot obehagligt solljus
Markiser för företag

I butiker, restauranger och kontor kan solen lätt bli ett problem. Solsken in genom ett fönster kan blända restauranggäster, påverka ljussättningen negativt i en butik eller snabbt höja temperaturen och göra värmen olidlig på ett kontor.

Men starkt solljus som bländar ögonen, skapar starka ljusreflexer i datorskärmar eller obehagligt stark värme, går att råda bot på med dagens moderna och smarta markiser. För ingen vill ju egentligen stänga ute solen helt när den äntligen tittar fram på vårkanten.

Filmen visar hur solskydd i form av en screenmarkis, stänger ute det starka ljuset och håller temperaturen nere på kontoret, utan att ge avkall på utsikten genom fönstren.

bottom of page